Søk forbrukslån

Viser ditt budsjett at du har dårlig økonomi? Da må gå igjennom alle utgiftspostene og finne ut hva de er. Har du kredittkortgjeld eller annen dyr gjeld som du bruker mye penger på hver måned? Denne gjelden må bort.

Søk på forbrukslån

Bruk deretter forbrukslånet på å betale bort denne dyre gjelden slik at du har et beløp å forholde deg til hver eneste måned. Det er viktig at du har et beløp enn å ha 6 småbeløp. Det er lett å miste oversikten over gjeld når det er mange småbeløp som ligger til betaling. Du må derfor betale ned alle disse småbeløpene. Har du beløp som 500, 1500, 2000, 2500, 3000 og 4000 hver eneste måned å betale er det selvfølgelig lettere å betale et beløp a 13.500 kroner. Når beløpet også er så stort kan du fint strukturere dette på en måte som gjør at dette beløpet går ned til rundt 5-6000 kroner per måned.

Du trenger bare å ta opp et billig forbrukslån på 500.000 kroner. Betale ned alle disse småbeløpene, for deretter å bruke det store beløpet til å betale ned kilden til alle disse småbeløpene. Når dette er gjort sitter du igjen med en stor gjeldspost som du betaler ned sakte men sikkert over flere år. Da har du kontroll og det er heller ingen overraskelser som ligger og venter på deg når du får lønningen hver måned.